F  r  a  n  c  i  s  c  i        M  a  u  r  o  l  i  c  i        O  p  e  r  a        M  a  t  h  e  m  a  t  i  c  aCatalogues

Index

Manuscrits de Francesco Maurolico: Catalogue topographique et desctiptif

Catalogue descriptif des «premières» éditions de Maurolico