Apparatus

31ante tripla del. dup A
32post sphaerae del. aliquot literas A
33post diameter del. aliquot literas A
34quam signo posito in marg. A
35quaque coniecimus   non legitur A
36a, c:   ac A
37d, e:   de A